Recherche

FR | EN | ES | DE | IT | NL

Groupe Batteur

Een familieaangelegenheid

Guillemets ouvrantEr was eens, de familie Batteur… Guillemets fermant

De geschiedenis van de Groep Batteur begint in 1958 wanneer Jacques Batteur, apotheker uit de regio rond Rijsel maar gevestigd nabij Parijs ‘Les Laboratoires Gilbert’ koopt.

Hij is ambitieus en visionaire. Hij vestigt en vergroot de lokalen van het bedrijf in Hérouvile Saint-Clair in Normandië, zijn geliefde streek waar zijn familie de zomervakanties doorbracht.

De familie Batteur blijft trouwens zeer gehecht aan deze streek en aan de personen die meewerkten aan de ontwikkeling van het bedrijf door de hoofdzetel van de groep en 4 van de 5 productiebedrijven in Basse-Normandie te houden.

In 1986, onder leiding van zijn zoon, Laurent Batteur, begint de groep aan een explosieve groei. Ontwikkeling van nieuwe merken, aankoop van bedrijven, industriële investeringen… tijdens de 25 jaar aan het hoofd van de groep groeide het personeel van 20 werknemers naar meer dan 800, de omzet van 400 000 euro naar 150 miljoen euro. Een meer dan positieve balans voor deze ondernemende zakenman, gehecht aan de onafhankelijkheid van het bedrijf en die van het familiale karakter van de groep een punt van eer van maakte.

Een wens die hij deelt met zijn drie kinderen, Anne-Sophie, Cédric en Romain. Na hun studies integreerden ze de groep en doorliepen alle afdelingen van het bedrijf vooraleer leidinggevende functies te bekleden.

De derde generatie neemt de leiding van de firma over

Sinds 1 januari 2012 werd een nieuwe organisatie opgezet waarin de twee broers samen de leiding van de onderneming nemen in een Raad van bestuur. Laurent Batteur behoudt zijn titel van CEO en staat aan het hoofd van een Raad van Commissarissen, begeleid door zijn dochter en meerdere beheerders.

Net zoals hun vader en grootvader willen Cédric en Romain Batteur de groei en de verdere ontwikkeling van de activiteiten van de groep blijven voortzetten.

Jacques Batteur (1962)

© Groupe Batteur 2014 - Contact
Logo gilbert OTB