Recherche

FR | EN | ES | DE | IT | NL

Groupe Batteur

Solidariteit

Guillemets ouvrantSolidariteit Guillemets fermant

De Groep Batteur, als geëngageerd ondernemen, steunt verschillende projecten die overeenstemmen met zijn waarden en zijn activiteiten.

We worden regelmatig aangesproken door verenigingen, corporaties, scholen… om solidariteitsprojecten financieel en materieel te steunen.

Opdat onze bestaande partnerschappen een reële impact kunnen hebben, besteden we hieraan het grootste deel van het toegewezen budget. We proberen echter ook zoveel mogelijk materieel (schenking van producten) bij te dragen tot het succes van andere projecten.

De Groep Batteur geeft de voorkeur aan projecten die medewerkers van de onderneming mobiliseren of die aanleunen bij de ondernemingslocatie of de beroepen van de groep.

Zo werden op initiatief van medewerkers van de Groep twee projecten op poten gezet: de verenigingen Affienou en Tamani die zich respectievelijk inzetten voor het onderwijs en de gezondheid van een dorp in Ivoorkust en voor de ontwikkeling en de bescherming van de productieketen van Arganolie in Marokko.

© Groupe Batteur 2014 - Contact
Logo gilbert OTB